A A A

Lektorzy

Lektorzy

 

Pan Bóg napisał do każdego człowieka wspaniały list – Pismo Święte. Kościół czci słowo Boże, ponieważ czerpie z niego  wiarę i naukę niezbędną do życia. Każda Msza Święta składa się z liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Podczas liturgii słowa właściwe fragmenty Pisma Świętego czyta lektor, a więc chrześcijanin, który jest do tej funkcji powołany.


Od sześciu lat istnieje w naszej parafii grupa lektorów. Są to osoby świeckie, które w czasie Mszy czytają odpowiednie dla celebracji liturgicznych fragmenty Pisma Świętego, jak również wezwania modlitwy wiernych.


Obecnie grupa lektorów naszej parafii liczy 20 osób w różnym wieku. Spotkania  lektorów mają charakter formacyjny, pozwalają też ustalić harmonogram posługi lektorów na kolejny miesiąc. Serdecznie zapraszamy do tej posługi również tych, którzy mają pragnienie czynnego włączenia się w liturgię.

 

Spotkania odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca, po Mszy Św. o godz. 18.00.