A A A

Akcja Katolicka

KIM JESTEŚMY JAKO AKCJA KATOLICKA?

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną  w realizacji apostolskiej misji Kościoła.


O celu i zadaniach Akcji mówi artykuł 9. jej statutu:

  1. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
  2. Akcja Katolicka realizuje swój cel przez: pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Chociaż  chrześcijanin nie potrzebuje dodatkowego upoważnienia, aby mógł  wiarę głosić, to jednak włączenie się w Akcję Katolicką stwarza kolejną okazję do odkrycia wspólnej odpowiedzialności za Kościół i pomaga w przełamywaniu anonimowości wiary poprzez włączenie się w zorganizowany apostolat. Chodzi tu niejako o odważne otwarcie drzwi i wyjście w świat, aby wspólnie, zgodnie ze znaną metodą Akcji Katolickiej:

  1. przyjrzeć się sytuacji życiowej,
  2. przemyśleć i ocenić tę sytuację w świetle wartości i zasad Ewangelii,
  3. działać, promując czyny z wiary.

Akcja Katolicka została utworzona na początku XX wieku, przez papieża Piusa X. Początkowo działała tylko we Włoszech, później także w innych państwach, w Niemczech, Belgii, Francji. W Polsce Akcję Katolicką  powołał do życia w 1930 roku kard. August Hlond. Jej działalność została przerwana wybuchem II wojny światowej. Organizacja liczyła wówczas 750 tysięcy członków.


Po wojnie Akcja Katolicka została reaktywowana 2 maja 1996 roku. Natomiast 21 listopada 1998 roku powołano Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Krajowym asystentem kościelnym jest Ks. Biskup Marek Solarczyk, prezesem Pani Halina Szydełko. W naszej Diecezji asystentem kościelnym jest ks. Piotr Marzec, prezesem Pani Danuta Janicka. W naszej parafii natomiast asystentem kościelnym jest Ks. kan. Jerzy Ławicki, a prezesem Pani Wanda Czekaj.

Aktualnie Akcja Katolicka w Polsce skupia ok. 35 000 członków. Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 20 osób.

Strona Akcji Katolickiej w Polsce: www.ak.org.pl

 

Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają  się w pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 w sali, w podziemiach naszego kościoła.