A A A

Legion Maryi

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Zapoczątkował go 7 września 1921 r. w Dublinie (Irlandia) sługa Boży Frank Duff (1889-1980), pracownik ministerstwa finansów. Dziś Legion Maryi obecny jest na wszystkich kontynentach w licznych krajach, w tym również od lat 80. ubiegłego wieku w Polsce. Legion opiera się on na duchowości maryjnej i zawierzeniu Duchowi Świętemu. Jego celem jest dążenie do osobistej świętości i udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła przez apostolskie zaangażowanie w służbie najbardziej potrzebującym i tym, którzy są dalecy od wiary.

Bp Josef Clemens, sekretarz Papieskiej Rada ds. Świeckich, wręczył 27 marca 2014 r. przedstawicielom Legionu Maryi dekret tej dykasterii, uznający Legion Maryi za międzynarodowe stowarzyszenie wiernych z osobowością prawną zgodną z prawem kanonicznym. Dokument zatwierdza równocześnie statuty ruchu.

 

Istnieją dwa rodzaje członkowstwa w Legionie: członkowie aktywni i pomocniczy.

 

Członkowie aktywni docierają do coraz szerszych kręgów ludzi w niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktów z kapłanem, rozmowach na tematy religijne, odwiedzaniu samotnych i chorych w szpitalach, w domach opieki, odwiedzaniu więzień, pomocy przy organizacji dnia chorych w parafii, przygotowaniu do sakramentów dzieci i dorosłych (katecheza indywidualna), rozprowadzaniu prasy i książek katolickich.

Członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu. Obecnie w świecie Legion liczy 2 miliony członków aktywnych i około 10 milionów członków pomocniczych.

W Polsce próby tworzenia grup Legionowych zostały podjęte w 1948 roku. Jednak dopiero w latach osiemdziesiątych XX w., na życzenie św. Jana Pawła II, Legion Maryi wznowił skutecznie swą działalność. Obecnie istnieje już w wielu diecezjach: warszawskiej, lubelskiej, zamojskiej, katowickiej i płockiej.

W naszej parafii istnieje od 2003 roku. Spotkania odbywają się  raz w tygodniu. Opiekunem duchowym jest ks. Bartosz Leszkiewicz. Z ramienia Episkopatu Polski nad Legionem Maryi czuwa biskup Roman Marcinkowski.

 

 

Spotkania odbywają się w środę o godz. 18.30 w sali parafialnej.