A A A

Uroczystości ku czci ks. Stefana Niedzielaka

Mszę św. w naszym kościele w intencji śp. ks. prał. Stefana Niedzielaka sprawował ks. biskup Roman Marcinkowski. W homilii zaznaczył, że znał osobiście ks. Niedzielaka oraz jego rodzinę: w 1965 roku, zaraz po święceniach kapłańskich, ks. Marcinkowski został wikariuszem w parafii Imielnica, na terenie której mieszkali Niedzielakowie. W ich domu odbywały się  lekcje katechezy. Podkreślał, że „Polska oczekuje prawdy o swej niedawnej przeszłości nie po to, aby pogłębić proces społecznych podziałów, ale po to, aby na gruncie prawdy, wolnym od fałszu i niedomówień, budować swoją przyszłość”. Zwrócił uwagę, że Polacy mają prawo do nazywania rzeczy po imieniu, do moralnego osądu przeszłości i zadośćuczynienia. Mają też obowiązek domagać się tego w imieniu „tysięcy ludzi zamordowanych w niewyjaśnionych okolicznościach”, bo silne państwo to takie, które „prawdę ma w cenie, nawet trudną i bolesną”.

W czasie Mszy św. Biskup dokonał poświęcenia i odsłonięcia tablicy. Towarzyszyła mu m.in. bratowa ks. Stefana Niedzielaka – Krystyna Niedzielak. Wykonana z ciemnego granitu tablica została umieszczona na ścianie kościoła pod chórem. Zawarto na niej życiorys oraz dokonania kapłana – patrioty. Inicjatorem powstania tablicy był proboszcz ks. kan. Jerzy Ławicki przy współpracy Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ.

Ks. prał. Stefan Niedzielak (1924-1989) pochodził z Podolszyc, które kiedyś były wsią należącą do parafii Imielnica. Ukończył LO im. Wł. Jagiełły w Płocku, a potem seminarium duchowne w Warszawie. Łączył pracę duszpasterską z szerzeniem pamięci o Katyniu. Za swoją działalność był nękany i szykanowany. Został zamordowany na plebanii parafii św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach. Sprawę śmierci kapłana umorzono w 1990 r.

Uroczystości w naszej parafii odbyły się w 75. rocznicę przyjęcia przez niego święceń kapłańskich oraz w 26. rocznicę jego śmierci. Obecni byli przedstawiciele rodziny ks. Niedzielaka, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie, Światowy Związek Armii Krajowej w Warszawie, komendant miejski Policji w Płocku insp. Jarosław Hofman, senator RP Marek Martynowski, reprezentanci organizacji kombatanckich, przedstawiciele rady miasta Płocka, poczty sztandarowe płockich szkół, w tym LO im. Wł. Jagiełły, do którego uczęszczał Kapłan.