A A A

Ogłoszenia Duszpasterskie

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 28 maja 2023

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!

2. Jutro, w poniedziałek, 29 maja (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.

3. W środę, 31 maja, przypada święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie. W środę nasze prośby składamy u stóp Tej, którą nazywamy Matką naszą najlepszą i Pośredniczką u Boga.

4. W tym tygodniu wchodzimy w miesiąc czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie o godz. 17.30 będziemy celebrowali nabożeństwa czerwcowe, podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa, aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju, niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w domach, przy przydrożnych kapliczkach i krzyżach. Jest bowiem wyrazem naszej wiary w wielkie miłosierdzie Boże.

5. W czwartek, 1 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W Kościele w Polsce jest ono obchodzone od 2013 roku. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek postarajmy się o chwilę osobistej modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek jest dniem Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 i okazja do spowiedzi świętej. W pierwszą sobotę Msza Święta o godz. 7.00 a po niej pierwszosobotnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej i różaniec. Po Mszy Świętej o godz. 18.00. adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

7. W przyszłą niedzielę, 4 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień dziękczynienia.

8. W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje imieniny i jubileusze. Składamy im najlepsze życzenia i wszystkim na cały tydzień życzymy Bożego błogosławieństwa. Szczęść Boże.

SŁOWO BISKUPA PŁOCKEGO PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 2023

Kochani Diecezjanie!

Z radością przekazuję Wam, że w sobotę 3 czerwca 2023 roku, o godzinie 10.00, w Bazylice Katedralnej w Płocku udzielę trzem diakonom święceń kapłańskich. Oto ich nazwiska i parafie pochodzenia:

1. Diakon Radosław Pilśnik z parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku;

2. Diakon Piotr Benedykt Stann z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Londynie;

3. Diakon Piotr Majtyka z parafii pw. św. Małgorzaty Dziewicy Męczennicy w Łomiankach (Archidiecezja Warszawska) – skierowany do pracy duszpasterskiej w Islandii.

Zapraszam na tę uroczystość! Przyszłych kapłanów polecam modlitwie Drogich Diecezjan, zwłaszcza proszę o nią chorych i cierpiących. Jednocześnie dziękuję za wspieranie działa powołań i ofiarność na rzecz naszego Seminarium.

Z serca Wam błogosławię - † Szymon Stułkowski Biskup Płocki

 

 

 

RATUJMY CHRZEŚCIJAN Z BETLEJEM.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od 2006 roku prowadzi kampanię SOS dla Ziemi Świętej. Jej głównym celem jest pomoc i wyrażenie naszej solidarności z wyznawcami Chrystusa na Jego ziemi.

Od lat trwa konflikt między palestyńskimi muzułmanami a Izraelczykami. Zbrojne starcia pochłonęły już wiele ofiar. Konsekwencje tego konfliktu dotykają również chrześcijan, którzy są prześladowani i dyskryminowani. Coraz więcej chrześcijan traci pracę, a jeśli już ją mają, zarobki nie wystarczają na godziwe warunki życia.

W kampanii SOS dla Ziemi Świętej proponujemy zakup wyrobów z drewna oliwnego, wykonanych przez chrześcijan z Betlejem. W ofercie znajdziemy różańce, krzyże, figurki świętych, szopki betlejemskie, ozdoby bożonarodzeniowe, świecznik na stół świąteczny.

Nabywając wyroby wykonane przez naszych Braci i Siostry z Ziemi Świętej, dajemy im pracę i pomagamy godnie żyć. Mając błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka i zachętę do realizacji wsparcia egzystencjalnego dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie pragniemy ofiarować również Państwu tę możliwość. Jest nią kampania SOS dla Ziemi Świętej.

W naszej parafii, w przyszłą niedzielę, będziemy mogli się włączyć w tę akcję przez zakup tych wyrobów.