A A A

Gość z Białorusi

Gościliśmy w naszej parafii ks. dr. Aleksandra Sewastianowicza, proboszcza parafii w Mirze, na Białorusi, który głosił słowo Boże w czasie niedzielnych Mszy św.