A A A

Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych

Chrzest był dla każdego z nas zasadniczą zmianą w życiu. Zapoczątkował w nas nowe życie oraz włączył was w wybraną przez Boga wspólnotę – Lud Boży. Od tej chwili naszym powołaniem stała się świętość. Te wszystkie treści wyrażają dwa znaki: woda w chrzcielnicy i zapalony Paschał. Przez obrzędy Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu, w których wzięło udział 140 dzieci z klas czwartych, Kościół pragnie, aby jeszcze ściślej zjednoczyły się one z Bogiem.