A A A

Nowi ministranci

Grono ministrantów naszej parafii powiększyło się – pięciu kandydatów złożyło przyrzeczenia ministranckie i założyło poświęcone komże. Byli to: Jakub Wiśniewski, Miłosz Moczybroda, Kuba Szewczyk, Adam Dobrzeniecki i Patryk Malinowski.