A A A

I Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła

I Diecezjalne Święto Policji ku czci patrona św. Michała Archanioła odbyło się w naszej parafii z inicjatywy naszego proboszcza ks. kan. dr. Jerzego Ławickiego, który jest diecezjalnym kapelanem Policji.

Mszy św. koncelebrowanej z udziałem komendantów komend Policji, ich zastępców oraz księży kapelanów, przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski. Powiedział w homilii, że niekiedy wiara ludzi jest wiarą poszukującą, pełną wątpliwości, z pretensjami i żalami, że cos nieszczęśliwego się wydarzyło, że Pan Bóg temu nie zapobiegł.

- Bóg daje człowiekowi czas, aby ten dojrzał w wierze. Bóg jest cierpliwy, chce by to człowiek sam nawrócił się łaską daną od Niego. Człowiek potrzebuje pewnych sytuacji, by to zrozumieć, taka jest Boża pedagogia - głosił hierarcha.

Na zakończenie Mszy św. podziękował policjantom za ich uczestnictwo we wspólnej modlitwie, za świadectwo wiary. Polecił policjantów i ich rodziny wstawiennictwu św. Michała Archanioła. Podkreślił, że policjanci pełnią swą służbę często z narażeniem życia, że „bronią wiernych przed złem”. Poza tym zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom różnych wydarzeń religijnych.

Podczas uroczystości złożono kwiaty pod tablicą dedykowaną poległym i zmarłym funkcjonariuszom Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod witrażem św. Michała Archanioła, ufundowanym przez płockich i gostynińskich policjantów. Po Mszy św. jej uczestnicy spotkali się integracyjnie przy wspólnym stole.

Na  uroczystości obecna była kompania honorowa Policji i poczty sztandarowe komend Policji z terenu diecezji płockiej.

Organizatorami wydarzenia byli: ks. kan. dr Jerzy Ławicki, diecezjalny kapelan Policji, Komenda Miejska Policji w Płocku i Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z w/w uroczystości w sekcji galeria.