A A A

Koła Różańcowe

Koła  Żywego Różańca

 

Przynależność do Koła Żywego Różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle, ile jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i zamieniają tajemnicami. Spotkanie to potocznie nazywane jest zmianą tajemnic różańcowych. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy).


W naszej parafii działają obecnie 3 Koła Żywego Różańca. Osoby chcące na stałe włączyć się do modlitwy i działalności kół różańcowych prosimy o zgłoszenie się do opiekuna, którym jest ks. Bartosz Leszkiewicz. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 

Koła różańcowe istniejące przy naszej parafii spotykają  się w kościele w każdą  pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godz. 7.00.