A A A

Bierzmowanie

W uroczystość Matki Boskiej Królowej Polski, której jest dedykowana nasza świątynia parafialna, J.E. Biskup Roman Marcinkowski udzielił sakramentu bierzmowania 90 – osobowej grupie młodzieży z naszej parafii. Takie umocnienie Duchem Świętym jest szczególnie potrzebne w dzisiejszych czasach, w których króluje materializm, zanik autorytetów i relatywizm moralny.