A A A

Wolontariat "Otwarte serca"

Wiele osób o dobrych, otwartych sercach chce pomagać innym. Czasami jednak brakuje im pomysłu, co zrobić, w co się zaangażować, by pomoc trafiła tam, gdzie jest rzeczywiście potrzebna. Naprzeciw oczekiwaniom takich ludzi wychodzi młodzieżowa grupa wolontariuszy "Otwarte serca", którą tworzy kilkanaście osób z naszej parafii. Młodzi w różny sposób włączają się w pracę na rzecz naszej parafii i osiedla, czyli tzw. społeczności lokalnej. Aktywność wyraża się w różnych formach: czasami są to zbiórki pieniędzy, np. na stypendia dla dzieci i młodzieży w "Dzień Papieski", innym razem pomoc przy wykonaniu dekoracji, przeprowadzeniu spotkań czy nabożeństw. Dużo wysiłku kosztuje przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin.

Jeśli masz OTWARTE SERCE i chcesz pomagać innym - zapraszamy w czwartki o 16.30 do sali parafialnej w podziemiach kościoła.