A A A

Wizytacja i bierzmowanie

     Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, którą obchodzimy 3 maja to kolejny odpust w naszej parafii. Jest on związany z tytułem kościoła, który został poświęcony właśnie Maryi - Królowej Polski. Tego dnia przeżywaliśmy szczególną uroczystość - w naszej parafii gościł J. E. Ks. Bp Roman Marcinkowski. Ksiądz Biskup odprawił Mszę Świętą w ramach wizytacji pasterskiej. Udzieł także sakramentu bierzmowania prawie stuosobowej grupie młodzieży.

     W kazaniu, które głównie skierowane było do młodzieży, Ksiądz Biskup przypominał, że nikt za nikogo nie może przeżyć życia. Nie da się wynająć kogoś, żeby przeżył życie. Podkreślił, że każdy swoje życie musi przeżyć sam. Ksiądz Biskup stwierdził, że na swoje życie trzeba mieć pomysł. Ale ludzie mają bardzo różne pomysły. Powiedział, że także ci, którzy trafili do więzienia, bo popełnili przestępstwa także mieli jakiś pomysł na swoje życie. Tyle, że był to zły pomysł. Przypomniał młodzieży, że Jezus podpowiada pomysł na dobre i udane życie. A sakrament bierzmowania, w którym młodzież otrzymuje Ducha Świętego, jest umocnieniem na właściwej drodze w życiu.

     W uroczystości wzięli udział Księża Proboszczowie okolicznych parafii, młodzież wraz z rodzicami i świadkami bierzmowania oraz parafianie, którzy zechcieli uczcić Patronkę naszego kościoła podczas sumy odpustowej.