A A A

Wieniec adwentowy

Wieniec adwentowy, wykonany na tegoroczny Adwent przy pomocy członków Legionu Maryi, wyobraża jedność wspólnoty oczekującej w miłości i radości na przeżycie świąt Bożego Narodzenia (zieleń oznacza życie, a krąg – wieczność Boga). Jest wykonywany z gałązek iglastych, które zapowiadają świąteczną choinkę. Następnie są w nim umieszczone cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe.

Świeca jest symbolem chrześcijanina - wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka. Świece adwentowe stanowią znak nadziei, czuwania i gotowości na przyjście Jezusa. W kolejne niedziele zapala się je stopniowo: najpierw jedną, potem dwie, trzy i w końcu wszystkie cztery. Pierwsza symbolizuje przebaczenie przez Boga grzechu nieposłuszeństwa Adamowi i Ewie. Druga - wiarę patriarchów narodu izraelskiego w otrzymanie daru Ziemi Obiecanej. Trzecia to znak radości króla Dawida świętującego przymierze z Bogiem. Wreszcie ostatnia przypomina nauczanie proroków, którzy zapowiadali przyjście Mesjasza i jego królestwa.