A A A

Wielki Czwartek

     Wielki Czwartek rozpoczyna obchody największych chrześcijańskich świąt. Tego dnia wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskej, która upamiętnia wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Tamtego pamiętnego wieczoru Jezus, podczas spożywania posiłku, wziął chleb, zaczął łamać i mówił: "to jest Ciało moje". Po wieczerzy wziął kielich z winem i powiedział: "pijcie z niego wszyscy, to jest mojaKrew, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę". Ty, samym Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa. W Wieczerniku Jezus zrobił jeszcze jedną, nie mniej zaskakującą rzecz: umył uczniom nogi, choć czynność ta była zarezerwowana dla niewolników. W ten sposób ukazał, że ten, kto jest najważniejszy powinien kierować się logiką służby i ofiary.

     Wielki Czwartek w naszej parafii przeżywany był szczególnie uroczyście. Mszę Wieczerzy Pańskiej sprawował J. E. Ks. Bp Roman Marcinkowski wraz z pozostałymi kapłanami pracującymi w parafii. Ksiądz Biskup w homilii przypomniał o istocie miłości, którą jest pragnienie szczęścia dla kogoś, kogo się kocha, nawet wtedy, jeśli wymaga to ofiary i poświęcenia. Przypomiał także, że Wielki Czwartek to święto kapłanów. Mówił, że nie łatwo jest dziś być kapłanem. Ale mimo wszystkich przeciwności z jakimi kapłan musi się zmagać jest szczęśliwy z wyboru, jakiego dokonał przed laty, podobnie jak inni księża. Po homilii Ksiądz Biskup symbolicznie obmył nogi dwunastu mężczyznom przypominając to, co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy. Powtózeniem tamtych wydarzeń była także liturgia Eucharystyczna sprawowana wspólnie przez wszystkich obecnych księży.

     Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele grup parafialnych złożyli życzenia Księdzu Biskupowi i pozostałym kapłanom.

     Zgodnie z tradycją Najświętszy Sakrament, czyli Ciało Pana Jezusa, został przeniesiony do kaplcy adoracji zwanej "ciemnicą" na pamiątkę modlitwy Jesusa w ogrodzie oliwnym oraz nocy spędzonej w ciemnej celi.