A A A

Wielka Sobota

     Wielka Sobota to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Mszy Swiętej. Jezus spoczywa w grobie. Na pamiątkę tego w kościołach Najświętszy Sakrament wystawiony jest w ołtarzu adoracji zwanym "grobem Pańskim". Zgodnie z tracyjcą w Wielką Sobotę święci się pokarmy na wielkanocne śniadanie. To pamiątka posiłku, jaki po zmartwychwstaniu Jezus spożył ze swoimi uczniami.

     Gdy zapadnie zmrok rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej. O świcie kobiety znalazły pusty grób, dlatego Kościół świętuje "WIELKĄ NOC" - noc, podczas której Jezus powrócił do życia i opuścił grób. Liturgia tego dnia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału - świecy symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa. Następnie kapłan wykonuje Orędzie Paschalne - uroczysty śpiew, który ogłasza powstanie z martwych Jezusa. Liturgia słowa w tę świętą noc jest bardzo rozbudowana. Czytania przypominają historię zbawienia począwszy od stworzenia świata, poprzez wyjście narodu wybranego z niewoli egispskiej, aż do zmaratwychwstania Jezusa. Po homilii następuje liturgia chrzecielna obejmująca poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń składanych przy chrzcie oraz pokropienie wodą święconą. Później sprawuje się liturgię eucharystyczną.

     Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. Marcin. O piękno liturgii zadbało wiele osób, między innymi lektorzy i kantorzy wykonujący czytania i psalmy, służba liturgiczna oraz zespół parafialny.