A A A

W gronie ministrantów

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, kończącą rok liturgiczny, trzech kandydatów powiększyło grono ministrantów naszej parafii. Mateusz Czerwiński, Jakub Łątka i Julian Paradowski. Chłopcom towarzyszyli ich rodzice. Podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 uroczyście przyrzekli pełnić wiernie służbę przy ołtarzu i pierwszy raz założyli komże ministranckie, które poświęcił ks. Albin. Podczas obrzędu przyjęcia do grona ministrantów każdy z nowo powołanych dotknął symbolicznie darów ofiarnych oraz zadzwonił dzwonkami, które są używane podczas liturgii. Czekamy na kolejnych kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza.