A A A

Święte Triduum Paschalne

Święta Wielkanocne to najważniejsze obchody w całym roku liturgicznym. W tych dniach wspominamy najważniejsze wydarzenia zwiąane z naszym zbawieniem. Wielki Czwartek - to przede wszystkim Msza Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Tego wieczoru Jezus wiedząc, że zbliża się chwila Jego odejścia z tego świata, ustanowił Eucharystię - dzięki temu pozostał ze swoimi uczniami: Ciało i Krew Jezusa ukryte pod postacią chleba i wina. Wtedy też umył nogi swoim Apostołom. To znak pokory Chrystusa, który ukazuje jak uczniowie mają służyć sobie nawzajem. W Wileki Czwartek wspominamy także dramatyczne chwile modlitwy Jezusa w ogrodzie oliwnym. Na pamiątkę tego momentu przenosi się Najświętszy Sakrament do ołtarza adoracji zwanego "ciemnicą".

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej, by pokazać, że Eucharystia wyrasta z cierpienia i śmierci Jezusa. Tego dnia Ciało Jezusa zostało za nas wydane, a Jego Krew wylana na odpuszczenie grzechów. O godz. 18.00 w naszym kościele uczestniczyliśmy w Liturgii Męki Pańskiej. Wysłuchaliśmy opisu Męki Pańskiej z Ewangelii według św. Jana oraz oddaliśmy cześć krzyżowi, na którym Jezus oddał życie. Po nabożeństwie Ciało Jezusa zostało umieszczone w Grobie Pańskim.

W Wielką Sobotę, gdy Jezus spoczywa w grobie nie odprawia się Mszy Świętej. Dopiero po zmroku, gdy rozpoczyna się noc zmartwychwstania - Wielka Noc - w kościołach sprawowana jest Liturgia Wigilii Paschalnej - pamiątka zmartwychwstania Jezusa, które dokonało się tej właśnie nocy. Liturgia rozpoczęła się o godz. 20.00 od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału - świecy symbolizującej Zmartwychwstałego Jezusa - światło rozświetlające mroki świata. Następnie celebrans odśpiewał Orędzie Paschalne. Liturgia słowa przypomniała nam najważniesze wydarzenia z historii zbawienia. Podczas Liturgii Chrzcielnej została poświęcona woda, której używa się do chrztu oraz odnowiliśmy przyrzeczenia chrztu świętego.

W Niedzielę Zmartwychwstania o świcie (6.00) odprawiona została tzw. Rezurekcja. To Msza Święta na pamiątkę odkrycia przez kobiety pustego grobu. Kobiety nie zdążyły dokończyć pogrzebu tuż po śmierci Jezusa w piątek, ponieważ rozpoczynąło się święto. Gdy po święcie przyszły do grobu nie znalazły Ciała, a od aniołów dowiedziały się, że Jezus znów żyje. Msza Święta Rezurekcyjna rozpoczyna się od uroczystej procesji, która ogłasza światu, że grób jest pusty, bo Pan zmartwychwstał.

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w galerii.