A A A
  • Jerzy Robert Nowak
    Jerzy Robert Nowak

Spotkanie z prof. Jerzym Robertem Nowakiem

     Z inicjatywy Akcji Katolickiej w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny odbyło się spotkanie z p. prof. Jerzym Robertem Nowakiem. Pan profesor, jako świetny znawca problematyki węgierskiej większą część swojego wykłądu poświęcił historii Węgier i przemianom, które dokonały się w ostatnich latach w tym kraju. Oczywiście nie brakowało odniesień do naszej, polskiej historii oraz spraw, które dotykają obecnie naszą ojczyznę.

     W spotkaniu, które odbyło się w sali parafialnej wzięło udział kilkadziesiąt osób.