A A A

Siostra misjonarka

     W ostatnią niedzielę wakacji gościliśmy w naszej parafii s. Paulinę, która od wielu lat pracuje na misjach w Kamerunie. Siostra dzieliła się z nami swoimi misyjnymi doświadczeniami. Opowiadała o swojej codziennej pracy, która często nie jest bezpośrednio związana z głoszeniem Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali. Codzienne zajęcia misjonarki to pomoc ludziom biednym, słabym, chorym, opieka nad dziećmi i dawanie im podstaw eduakacji i wychowania. Działalność misyjna to głoszenie Chrystusa najpierw czynem.