A A A

Rekolekcje wielkopostne

     Od IV Niedzieli Wielkiego Postu, która przypadła 18 marca br., odbywały się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Duchowym przewodnikiem po drogach wiary był ojciec rekolekcjonista ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski - profesor Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

     Ojciec rekolekcjonista, który jest dziekanem Wydziału Nauk Społecznych, a także pracownikiem Instytutu Nauk o Rodzinie, spotkania dla dorosłych poświęcił właśnie rodzinie. Mówił o problemach, z którymi dziś w Polsce borykają się małżonkowie i rodzice, a także ich dzieci. Wskazywał drogi rozwiązywania trudności. Przypominał, że miłość mierzy się zdolnością do ofiary i jeśli trzeba cierpienia dla tych, których się kocha. Mówił o potrzebie cierpliwości, wspólnego spędzania czasu, zrozumienia i rozmowy. Wskazywał, że wielką pomocą w tworzeniu zdrowej rodziny jest wiara, która jednoczy domowników wokół Boga i Jego zasad.

     W poniedziałek, wtorek i środę w porannych spotkaniach rekolekcyjnych brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 22. Uczniowie przygotowali przypowieść o synu marnotrawnym oraz przypowieść o talentach w formie krótkich przedstawień teatralnych, który były punktem wyjścia do nauk rekolekcyjnych. Ojciec rekolekcjonista przypomniał, że każdy z nas jest dzieckiem Bożym. Dlatego zawsze możemy wrócić do Pana Boga, nawet jeśli odejdziemy od Niego jak syn marnotrawny. Podkreślił, że bycie dzieckiem Boga, to talent, który Bóg złożył w sercu każdego z nas, byśmy o Niego dbali i rozwijali.

     Co wieczór w kościele gromadziła się także grupa ludzi młodych. Ojciec rekolekcjonista ukazywał niebezpieczeństwo ulegania najróżniejszym współczesnym uzależnieniom. Mówił także o pokusach i radził, jak zmagać się z nimi i je pokonywać. Mszom dla młodzieży towarzyszył zespół parafialny.