A A A

Rekolekcje adwentowe

Duchowe przygotowanie do Bożego Narodzenia poprowadził w tym roku ks. dr Rafał Bednarczyk, pracownik Wydziału Duszpasterskiego Płockiej Kurii Diecezjalnej i wykladowca katechetyki na UKSW w Warszawie. Kaznodzieja podążał w swoich rozważaniach szlakiem radości, który wiedzie przez odkrycie Kościoła i znaczenia sakramentu pojednania.