A A A
  • Ks. Krzysztof Błaszczak
    Ks. Krzysztof Błaszczak

Rekolekcje adwentowe

Od trzeciej niedzieli adwentu nasza parafia przeżywała rekolekcje adwentowe. Trwały trzy dni, podczas których naszym duchowym przewodnikiem był ks. Krzysztof Błaszczak - Kapelan Zespolonego Szpitala Wojewódzkiego w Płocku. Ojciec Rekolekcjonista mówił o byciu radosnym o wypełnianiu wili Bożej w naszym życiu. Przekonywał, że chrześcijaństwo to wspaniała, życiowa przygoda, a Bóg nie jest zbiorem zakazów i nakazów, lecz żywą osobą, która chce z nami rozmawiać i prowadzić nas przez codzienność. Przypominał, że nieodzowną częścią chrześcijańskiego życia jest świadectwo. I że bycie chrześcijaninem nie jest powodem do wstydu - przeciwnie, jest czymś, czego warto odważnie bronić.

Ksiądz Proboszcz podsumowując rekolekcje stwierdził, że uczestniczyła w nich liczna grupa parafian. Mogli to odczuć także spowiednicy, ponieważ do konfesjonałów ustawiały się długie kolejki penitentów.