A A A

Poświęcenie sztandaru Legionu Maryi

13 października 2013 r. na Mszy św. o godz. 9.30 Ks. Proboszcz Jerzy Ławicki poświęcił nowy sztandar Prezydium Legionu Maryi przy parafii św. Wojciecha w Płocku. Zwracając się do Legionistów w homilii, ks. Albin Łuczkowski, opiekun Prezydium Legionu, podziękował im za pracę w parafii. Wskazał również, iż celem Legionu jest uwielbienie Boga oraz dążenie do świętości przez modlitwę i pomoc kapłanom w pracy duszpasterskiej,