A A A

Poświęcenie pojazdów

Jak co roku, z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, w naszym kościele odbyło się poświęcenie naszych pojazdów i prośba o Boże błogosławieństwo na nasze podróże, większą rozwagę dla każdego kierującego pojazdem i większy szacunek do każdego użytkownika drogi. Zebrane przy tej okazji ofiary wsparły agendę Episkopatu „MIVA Polska”, która organizuje pomoc dla misjonarzy w postaci zakupu środków transportu.

 

Modlitwa kierowcy

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka. Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie. Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków. Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości. Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich. Amen.