A A A

Podziękowanie ks. Marcinowi

W niedzielę 19 sierpnia 2012 roku podziękowaliśmy ks. Marcinowi Sadowskiemu za 4 lata pracy w naszej parafii. Po Mszy św. o godz. 9,30 przedstawiciele grup parafialnych z kwiatami w rękach dziękowali ks. Marcinowi za przeżyte wspólnie lata, za głoszone słowo Boże i otwartość na innych. Była to wzruszająca uroczystość. Na zakończenie głos zabrał ks. Marcin, który ze swej strony również podziękował za 4 lata pracy w naszej parafii, najpierw Księdzu Proboszczowi, pozostałym księżom oraz wszystkim parafianom i poprosił o pamięć w modlitwie.

 

Z dniem 22 sierpnia Ksiądz Biskup Piotr Libera mianował ks. Marcina wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Płońsku.