A A A

Pielgrzymka do Lichenia

Grupa 35 osób wraz z ks. Albinem uczestniczyła w pielgrzymce autokarowej do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu.