A A A

Opłatek w Świetlicy Środowiskowej przy naszej Parafii

W dniu 20 grudnia 2012 r. w Parafii św. Wojciecha w Płocku odbyło się spotkanie opłatkowe dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej. W spotkaniu uczestniczył ks. Albin Łuczkowski oraz pracownice świetlicy. Przygotowano i wręczono 25 paczek świątecznych. Paczki zostały przygotowane przez Szkołę Podstawową nr 22 i Parafię św. Wojciecha w Płocku. Spotkanie przebiegło w miłej i świątecznej atmosferze.