A A A
  • Ks. Andrzej Janicki - kaznodzieja
    Ks. Andrzej Janicki - kaznodzieja
  • Ks. Artur Janicki
    Ks. Artur Janicki
  • Ks. Jerzy - solenizant
    Ks. Jerzy - solenizant

Odpust ku czci św. Wojciecha

Każda parafia co roku obchodzi święto swojego patrona. Nasza parafia pw. św. Wojciecha tę uroczystość przeżywa 23 kwietnia, gdy w kalendarzu liturgicznym wspominamy pierwszego męczennika na ziemiach polskich. Dzień ten nazywany jest "odpustem". A to dlatego, że tego dnia można uzyskać odpust, czyli darowanie kar za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty.

Centralnym punktem uroczystości odpustowych jest Msza Święta, o odprawienie której zazwyczaj prosi się jakiegoś kapłana spoza parafii. Uroczystej Mszy przewodniczył ks. Artur Janicki a kazanie wygłosił ks. Andrzej Janicki.

23 kwietnia to także dzień imienin Księdza Proboszcza. Pod koniec Mszy Świętej ks. Albin w imieniu wikariuszy, a następnie przedstawiciele grup parafialnych złożyli życzenia Księdzu Proboszczowi Jerzemu.