A A A

Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu

Uczniowie klas czwartych z naszej parafii dokonali Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Przy okazji uroczystości mogliśmy sobie przypomnieć, że Chrzest stanowi dla każdego z uczniów Chrystusa zasadniczą zmianą w życiu. Zapoczątkował w nas nowe życie "z wody i Ducha Świętego" oraz włączył w wybraną przez Boga wspólnotę – Lud Boży. Od tej chwili naszym powołaniem stała się świętość. Te wszystkie treści wyrażają dwa znaki: woda w chrzcielnicy i zapalony Paschał. Woda jest znakiem obmycia, otrzymania łaski Bożej przyjaźni; Paschał wskazuje, że światło Chrystusa Zmartwychwstałego ma być dla nowo ochrzczonego światłem prowadzącym przez życie.