A A A

Nowy wikariusz

Z dniem 22 sierpnia 2012 roku Ksiądz Biskup Piotr Libera mianował nowym wikariuszem w naszej parafii ks. mgr. Adama Milewskiego. Ks. Adam pochodzi z Parafii św. Wojciecha w Nasielsku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku. Przez ostatnie 4 lata pracował w Parafii św. Józefa w Rościszewie.