A A A

Nowi Ministranci

W niedzielę 9 czerwca 2013 r. powiększyło się grono ministrantów naszej parafii. Podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 pięciu chłopców złożyło przyrzeczenia wienej służby przy ołtarzu i pierwszy raz założyło strój ministranta. Nowe komże zostały poświęcone przez Księdza Proboszcza, który przyjął chłopców do grona ministrantów. Podczas specjalnego obrzędu każdy z nich symbolicznie wykonał jadną z czynności, które wykonuje ministrant służący do Mszy Świętej, np. dzwonienie dzwonkami. Do ministrantów zostali włączeni: Oskar Bdewy, Dawid Józwik, Adam Króżyński, Bartosz Rzemieniewski, Emil Płocieniak. Chłopcom podczas Mszy towrzyszyli ich rodzice.