A A A

Niedziela Palmowa

     1 kwietnia 2012 roku przeżywaliśmy w Kościele Niedzielę Męki Pańskiej zwyczajowo nazywaną Niedzielą Palmową. To dzień, w którym wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Gdy Jezus jechał na osiołku ludzie witali Go, pozdrawiali i machali gałązkami palmowymi. Niestety ci sami ludzie kilka dni później, podburzeni przez przywódców żydowskich krzyczeli przed Piłatem: "ukrzyżuj Go". Dlatego w Niedzielę Palmową odczytywany jest opis Męki Pańskiej. Jest to także doskonałe przygotowanie do przeżycia Wielkiego Tygodnia, podczas którego będziemy wspominać Ostatnią Wieczerzę, ukrzyżowanie i złożenie do grobu Pana Jezusa oraz Jego zmartwychwstanie.

     Podczas wszystkich Mszy Świętych tego dnia były święcone palmy przyniesione przez wiernych do kościoła. Główne uroczystości odbyły się podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00. Przed rozpoczęciem uroczystości wszystkie dzieci z palmami w ręku ustawiły się przed wejściem do kościoła. Po poświęceniu palm Ksiądz Proboszcz odczytał fragment o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, po czym wszyscy uroczyście weszli do kościoła machając palmami i naśladując tych, którzy dwa tysiące lat temu witali Pana Jezusa w Jerozolimie. Licznie zgromadzeni dorośli, a przed wszystkim dzieci trzymające palmy tworzyły piękny widok przed ołtarzem. Zdjęcia w uroczystości można obejrzeć w galerii.