A A A

Msza św. na rozpoczęcie sezonu łowieckiego

Tradycją w naszym Okręgu stały się organizowane corocznie w ostatnią niedzielę października obchody dnia „Św. Huberta”, patrona myśliwych. Taka właśnie uroczystość odbyła w dniu 28 października br. W tym dniu, członkowie kół łowieckich wraz z rodzinami i przyjaciółmi spotkali się o godz. 12.30 w kościele N. M. P. Królowej Polski   w Płocku na Mszy Świętej, która odbyła się z udziałem Ks. Stanisława Szestowickiego, Ks. Prałata Jana Dobrodzieja i Proboszcza Ks. Kanonika Jerzego Ławickiego – Kapelana Okręgu płockiego Polskiego Związku Łowieckiego.

W uroczystościach wzięło udział wielu znakomitych Gości, wśród których był Pan Marek Opioła – Poseł na Sejm, Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Panowie Starostowie, Nadleśniczowie, Przedstawiciele Urzędów Gmin, Przedstawiciele Policji oraz brać łowiecka.

Podczas Mszy Świętej oraz w części oficjalnej obchodów uczestniczyły poczty sztandarowe wystawione przez Koła Łowieckie, oraz sokolnicy ze swoimi pięknymi sokołami. Na naszych obchodach wystawione były również  poczty sztandarowe z dwóch zaprzyjaźnionych szkół: ze Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim oraz ze Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie.

Po odczytaniu decyzji Kapituły Łowieckiej przez Łowczego Okręgowego Kol. Marka Zaborowskiego, Prezes ORŁ Kol. Tadeusz Stokłosa, wręczył odznaczenia łowieckie. Odznaczono Medalami Zasługi Łowieckiej 11-tu zasłużonych myśliwych, 2 myśliwych uhonorowano medalami za 50 lat członkostwa w PZŁ, wręczono 3 wyróżnienia w konkursie na Najlepszego Lisiarza oraz wręczono Odznakę za Zasługi dla Szkoły Podstawowej w Nowym Duninowie.

Obchody uświetnił Zespół Muzyki Myśliwskiej ZO PZŁ pod kierownictwem Andrzeja Sumlińskiego.

Obchody zakończyły się biesiadą  myśliwską dla przybyłych gości.

źródło: http://www.pzlowplock.pl