A A A

Msza św. na rozpoczęcie sezonu łowieckiego

     Ks. biskup Roman Marcinkowski przewodniczył 30 października Eucharystii w kościele parafii św. Wojciecha w Płocku, w intencji myśliwych, leśników i ich rodzin, na rozpoczęcie sezonu łowieckiego. Licznie uczestniczyli w niej myśliwi, leśnicy oraz sympatycy łowiectwa z Okręgu Płockiego Polskiego Związku Łowieckiego. Po Mszy św. wręczono medale i odznaczenia osobom, które wspierają łowiectwo.   
 
     Ks. bp Roman Marcinkowski mówił w homilii o pielęgnowaniu wartości historycznych kultury duchowej i materialnej łowiectwa: „Podstawowym obowiązkiem myśliwych jest szacunek dla zasad etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich. Od patrona św. Huberta powinniście się uczyć, że należy przestrzegać przyjętych praw i zasad, wynikających z obowiązków religijnych, zawodowych, obywatelskich lub przynależności do określonych organizacji”, podkreślał w kościele parafii św. Wojciecha. Zaznaczył, że człowiek jest tylko „użytkownikiem, dzierżawcą świata” i z tego, jakim jest gospodarzem „będzie się kiedyś musiał rozliczyć”. Niestety, już dziś „społeczeństwo płaci wysoką cenę za błędy popełnione w gospodarowaniu przyrodą w minionych latach”. Przypomniał również, że w ikonografii patron myśliwych św. Hubert jest często przedstawiany jako biskup z pastorałem, a jego atrybutem jest jeleń z krzyżem w porożu. 
 
     W Eucharystii licznie uczestniczyli myśliwi z Okręgu Płockiego Polskiego Związku Łowieckiego, leśnicy i parafianie. Obecny był także dr Marek Zaborowski, nowy Prewodniczący Zarządu Okręgu Płockiego PZŁ.  
 
     „Myśliwi z Okręgu Płockiego chcą się wspólnie modlić, także z udziałem rodzin, co wynika z potrzeby ich serca i ducha - mówił ks. kan. Jerzy Ławicki, kapelan Okręgu Płockiego Polskiego Związku Łowieckiego, proboszcz parafii św. Wojciecha w Płocku. – Przywołują przy tym tradycję, która była bardzo żywa w Polsce w okresie międzywojennym. Teraz wróciła,  jest pielęgnowana i wciąż się rozwija”. Dodał również, że osobne Msze św. jako kapelan odprawia w niektórych kołach myśliwskich, z okazji dnia św. Huberta i rozpoczęcia sezonu łowieckiego.    
 
     Myśliwi z okręgu płockiego, doceniając opiekę kapelana, dwa lata temu  ufundowali dla kościoła parafii św. Wojciecha witraż ze św. Hubertem, natomiast w roku ubiegłym ozdobili witraż porożami jeleni i kozłów oraz orężami dzików.  
 
     Po Mszy św. wręczyono srebrne i brązowe medale i odznaczenia osobom, które wspierają łowiectwo. Odznakę „Zasłużony dla łowiectwa” otrzymał m.in. sztandar Szkoły Podstawowej w Leszczynie Szlacheckim, która od lat angażuje się w działania na rzecz łowiectwa i ochrony przyrody. Uczniowie tej szkoły wcześniej uczestniczyli w oprawie liturgicznej Eucharystii. 
 
     Spotkanie inaugurujące sezon myśliwski zakończyła wspólna biesiada w sali parafialnej parafii św. Wojciecha w Płocku.