A A A

Ministranci

Ministranci

 

Ministrant to młody chłopiec, członek Liturgicznej Służby Ołtarza, którego zadaniem jest posługa przy ołtarzu podczas sprawowania Eucharystii oraz innych obrzędów. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa ministro, ministrare oznaczającego czasownik służyć. Stąd ministranci to ci, którzy służą.

 

Ministranci naszej parafii:

 

W naszej parafii Liturgiczna Służba Ołtarza liczy 35 ministrantów w zróżnicowanym wieku (szkoły podstawowe, gimnazja,  szkoły ponadgimnazjalne oraz studenci). Bycie ministrantem nie ogranicza się tylko do posługiwania w czasie Eucharystii. Ministranci  uczestniczą również w zbiórkach formacyjnych, wyjazdach, itp. Zadaniem ministrantów jest troska o piękno liturgii i jej właściwą oprawę.

 

Zbiórki: Spotkania ministrantów odbywają się w sobotę o godzinie 10:00 w sali znajdującej się pod prezbiterium naszego kościoła.Nasze modlitwy:

 

Przed służeniem:

Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

 

Po służeniu:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.