A A A
  • Ks. kan. dr Albin Łuczkowski
    Ks. kan. dr Albin Łuczkowski

Jubileusz ks. Albina

     W niedzielę 19 czerwca 2011 r. ks. kan. dr Albin Łuczkowski obchodził jubileusz 40-lecia przyjęcia święceń kapłańskich. Ksiądz Albin przyjął święcenia kapłańskie 13 czerwca 1971 roku w Mławie z rąk Biskupa Płockiego Bogdana Sikorskiego. Podczas minionych czterdziestu lat posługi kapłańskiej Ksiądz Albin pełnił różne funkcje w Kościele w Płocku: był wikariuszem, studiował prawo kanoniczne w Rzymie, gdzie uzyskał tytuł doktora, pracował w Kurii Diecezjalnej, był proboszczem i katechetą, pełnił funkcję sędziego w Sądzie Biskupim w Płocku.

     Wszystkie zlecane zadania wypełniał z gorliwością i zaangażowaniem, co docenili zebrani na jubileuszowej uroczystości wierni. Ksiądz Albin otrzymał naręcza kwiatów i bukiety ciepłych słów podziękowań i życzeń od grup parafialnych i innych ludzi, z którymi związane było i jest jego kapłańskie posługiwanie.

     O jubileuszu Księdza kan. dr. Albina Łuczkowskiego pamiętał także Ks. Bp Roman Marcinkowski, który skierował do Jubilata specjalny list. Napisał między innymi: "Jubileusz 40-lecia pracy kapłańskiej Czcigodnego Księdza Kanonika stanowi dla mnie miłą sposobność, by serdecznie podziękować za ten czas wytężonej pracy i ofiarnej służby, przepojonej wiarą w Chrystusa Pana, Odkupiciela świata i czowieka".

     Dziękując Księdzu Albinowi za 40 lat posługi kapłańskiej życzymy kolejnych wielu lat gorliwej pracy w zdrowiu i pomyślności oraz życzliwości ludzi, do których posyła Księdza Bóg.