A A A

Jubileusz 25-lecia parafii św. Wojciecha w Płocku

Wspólne świętowanie Srebrnego Jubileuszu rozpoczęło się 17 listopada 2013 roku w kościele Mszą św., sprawowaną w intencji wszystkich parafian, której przewodniczył biskup płocki Piotr Libera.

W homilii hierarcha mówił do licznie zgromadzonych parafian i gości: „Po upływie ćwierć wieku chcemy wyśpiewać Bogu dziękczynne Te Deum za istnienie i rozwój wspólnoty parafialnej na płockim Osiedlu Podolszyce Południe”. To właśnie parafia stanowi przestrzeń, „w której Bóg buduje swe Królestwo na ziemi”. Parafia Św. Wojciecha i jej kościół parafialny spełniają, na wzór Jezusa Chrystusa, misję „budowania i gromadzenia w jedno”.

Początki parafii przypadają na trudny czas, kiedy „system komunistyczny chwiał się w posadach i za kilkanaście miesięcy rozpadł się jak domek z kart. W sposób zasadniczy przyczynił się do tego Papież Polak”. Jan Paweł II ukazywał w swoim nauczaniu Jezusa Chrystusa, „który jest Panem ludzkich dziejów” i stanowi klucz do zrozumienia człowieka. Jak podkreślił bp Libera, miłość Boża „domaga się od człowieka odpowiedzi, świadectwa miłości, domaga się oczyszczenia naszych sumień z martwych uczynków, czyli z grzechów”. Kaznodzieja wzywał: „Musimy wyzwalać się z nienawiści, która jest zaprzeczeniem miłości. Musimy ograniczyć emisję egoizmu w życiu osobistym i społecznym, by budować Królestwo Boże w nas i wokół nas (…) uznając czas teraźniejszy za czas zbawienia”.

Hierarcha odwołał się do postaci św. Wojciecha, „człowieka miłującego Boga i drugiego człowieka”. To on u początków chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie „wprowadził w progi polskiego domu Królestwo Jezusa Chrystusa przez męczeństwo. On rzeczywiście je wprowadził, a nie tylko o nim mówił”.

Na zakończenie homilii Biskup prosił: „Drodzy mieszkańcy Parafii św. Wojciecha! Módlmy się podczas tej jubileuszowej Mszy Świętej, abyśmy w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i parafialnym nie zgasili ognia Bożej miłości. Prośmy pokornie, abyśmy nigdy nie ustawali w budowaniu królestwa  Bożego, królestwa prawdy i życia, królestwa świętości i łaski, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju”.

Wśród złożonych na ołtarzu darów znalazło się m.in. dziesięć tomów kroniki, utrwalających bogactwo materialne i duchowe parafii, ornat ufundowany przez przedstawicieli placówek oświatowych z terenu parafii: Szkoły Podstawowej nr 22, Przedszkoli nr 4 i 8 oraz ornat od Legionu Maryi działającego przy parafii.

Po uroczystym „Te Deum” gospodarz uroczystości ks. kan. Jerzy Ławicki dziękował biskupowi płockiemu, zaproszonym gościom, firmom i instytucjom, na których wsparcie i pomoc może liczyć w funkcjonowaniu parafii.

Zaznaczył, że parafia św. Wojciecha przygotowała się duchowo do obchodów jubileuszu pielgrzymując do grobu Patrona w Gnieźnie, organizując szkolny o tematyce jubileuszowej, przygotowując wystawę zdjęć o historii parafii. Przygotowanie materialne to m.in. zainstalowanie dwóch sąsiadujących z prezbiterium witraży: św. Wojciecha i św. Faustyny Kowalskiej, które w dniu jubileuszu pobłogosławił bp Libera.

Na zakończenie Eucharystii uczestnicy oddali cześć relikwiom św. Wojciecha przez ich ucałowanie. Liturgię uświetnił płocki kwintet „Canzona”. Wychodzący z Mszy św. mogli skosztować tortu urodzinowego, który przygotowały panie z Rady Parafialnej.

W jubileuszowej Eucharystii w kościele pw. NMP Matki Kościoła uczestniczyli: pierwszy proboszcz ks. kan. Henryk Zagórowicz, księża pochodzący z parafii św. Wojciecha, kapłani z nią zaprzyjaźnieni oraz wcześniej pełniący w niej posługę duszpasterską.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: parafialnego Prezydium Legionu Maryi, Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku, znajdującej się na terenie parafii, Polskiego Związku Łowieckiego, z którym parafia aktywnie współpracuje. W gronie gości znajdował się m.in. prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, komendant miejski Policji w Płocku insp. Jerzy Kalbarczyk i prezes MTBS Mirosław Kłobukowski.