A A A

Dzień Papieski

     9 października 2011 r. obchodziliśmy XI Dzień Papieski. Tym razem odbywał się on pod hasłem "Jan Paweł II - człowiek modlitwy". W naszym kościele uroczysty charakter dnia podkreślała dekoracja umieszczona przy witrażu przedstawiającym błogosławionego Jana Pawła II. Ks. Albin - niedzielny kaznodzieja - nie omieszkał także przypomnieć świadectw głębokiej modlitwy naszego Papieża.

     Z Dniem Papieskim od lat związane jest zbiórka ofiar przekazywanych na fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". To fundacja powołana przez Konferencję Episkopatu Polski, która wspiera zdolne dzieci i młodzież pochodzącą z uboższych rodzin umożliwiając im kształcenie. Jest to "żywy pomnik" Jana Pawła II, ponieważ młodzież nie tylko otrzymuje wsparcie materialne, ale także wychowanie w duchu wartości, które cenił i propagował nasz Wielki Rodak.

     W naszej parafii kwesta na rzecz fundacji odbywała się podczas wszystkich Mszy Świętych. Prowadzili ją młodzieżowi wolontariusze z grupy "Otwarte Serca".