A A A

Czuwanie przed kanonizacją

W Wigilię Niedzieli Miłosierdzia zatrzymaliśmy się nad wielkością Bożego miłosierdzia, które zajaśniało szczególnym blaskiem w całym Kościele powszechnym przez papieskie posługiwanie Jana XXIII i Jana Pawła II. Po modlitwie adoracyjnej młodzież i dorośli zaprezentowali program słowno - muzyczny, ks. Albin Łuczkowski poprowadził okolicznościowy Apel Jasnogórski i wspólnie z licznie zgromadzonymi wiernymi wyszliśmy z zapalonymi świecami, by odśpiewać „Barkę” i zapalić świece przed obeliskiem „Parku 27 Dębów”.