A A A

Boże Ciało 2014

19 czerwca przeszliśmy w uroczystej procesji ulicami naszej parafii, aby uczcić Chrystusa obecnego realnie w Najświętszym Sakramencie. Kościół wyznawał tę wiarę od samego początku. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, „sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy... W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus" nr 1374). Natomiast bezpośrednią przyczyną ustanowienia Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Papież Urban IV bullą z 1264 r. ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele jako „zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu”. Radość Bożego Ciała przedłuża się w czasie Oktawy, w czasie której odbywają się procesje z najświętszym Sakramentem wokół świątyni.