A A A

Bierzmowanie 2014

We wspomnienie NMP Królowej Polski, Patronki naszej świątyni parafialnej, bp Roman Marcinkowski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii. Przemawiając do licznie zgromadzonych wiernych i kapłanów z dekanatu Płockiego Wschodniego przypomniał znaczenie domu rodzinnego i więzi międzyludzkich. Nowo bierzmowanej młodzieży życzył, aby odważnie świadczyła w swoim życiu o przynależności do Chrystusa. Na zakończenie liturgii Biskup poświęcił witraże: św. Ojca Pio (w kaplicy) i św. Joanny Beretty Molli (w nawie bocznej).