A A A

20-21.06.2014

Pielgrzymka dziękczynna za kanonizację