A A A

Ogłoszenia Duszpasterskie

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 20 października 2019

 

 

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

 

 

2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.

 

 

3. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o godz. 18.00 oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

 

 

4. Za tydzień, w ostatnią niedzielę października, będziemy gościć myśliwych należących do Polskiego Związku Łowieckiego i sympatyków łowiectwa. Rozpoczynając sezon łowiecki będą prosić Boga, przez wstawiennictwo św. Huberta, swojego patrona o potrzebne łaski dla myśliwych i ich rodzin. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy na Mszy Świętej o godz. 12.30.

 

 

5.Przypominamy, że przyjmujemy na Msze Święte i wypominki roczne, które pomogą nam w modlitwie za naszych bliskich zmarłych.

 

 

6. Serdeczna życzenia kierujemy pod adresem jubilatów i solenizantów nowego tygodnia. Wszystkim: Szczęść Boże.