A A A

KOLĘDA - 2020/2021

W tym roku, wizyta duszpasterska czyli kolęda będzie miała następujący przebieg: 1) Rodziny, które chciałyby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską w swoich domach proszę o wypełnienie formularza, który znajduje się na stoliku przy wyjściu z kościoła i dostarczenie go do Parafii (skrzynka w kościele lub do kancelarii) do dnia 31 grudnia 2020 r. Po zapoznaniu się z liczbą chętnych Rodzin z poszczególnych ulic wskażemy terminy odwiedzin, które będą miały miejsce w styczniu. Terminy Będą podane w ogłoszeniach w kościele i na stronie internetowej. 2) Rodziny, które z powodu panującej sytuacji epidemiologicznej odczuwają niepokój przed tradycyjną kolędą, a pragną otrzymać błogosławieństwo na rozpoczynający się rok 2021 zaprosimy w wyznaczone dni na Mszę Świętą w intencji mieszkańców z danej ulicy lub bloków.

 

 

 

Odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą, rozpoczniemy 4 stycznia od. godz. 15.30. Pójdziemy do rodzin, które nas zaprosiły. Innych oraz tych, którzy nas zaprosili, zapraszamy na Mszę św. o błogosławieństwo Boże dla mieszkańców wymienionych ulic o godz. 18.00, do naszego naszego kościoła.

 

 

Zakończyliśmy kolędę w naszej parafii.